Evidencia služieb

Možnosť na skladových dokladoch evidovať aj poskytované služby.