Evidenčné listy a oznamenia

Tlačova zostava Evidenčného listu odpadu, oznamenie o zbere alebo výkupe odpadu a ďalšie ohlasovacie výkazy ľahko vytlačíte z priebežnej evidencie