Export dát do štandardných tabuľkových formátov (pripravujeme)

Niektoré dáta si tiež radi porovnávame v obľúbených tabuľkových procesoroch. Preto pridáme do jednotlivých agend možnosť exportu zobrazených dát do súboru.