Fakturácia

Tvorba faktúr v elektronickej podobe k jednotlivým skladovým dokladom.