Hromadné generovanie partnerskej evidencie

Pre automatické vytvorenie partnerskej evidencie môžete z dávky prevzatia odpadu od partnera vytvoriť partnerovi evidenčný list s dávkou vzniku a odovzdania odpadu.