Interné skladové pohyby

Zmena druhu skladových zásob pre inventúru.