modul Identifikačný list nebezpečného odpadu (pripravujeme)

Bezpečné prevádzkarne sa nezaobídu bez správneho označovania nebezpečných odpadov. V module ILNO si budete môcť ukladať informácie o nebezpečných vlastnostiach a tlačiť predpísaná označovania.