Identifikačné listy nebezpečných odpadov

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následného tlačenia, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií adresár firiem a katalóg odpadov.

► Databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov.

► Možnosť priamej editácie tlačovej zostavy pre individuálne úpravy listov.