Obchodník a sprostredkovateľ

Rozšírenie, ktoré Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.