Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu

Z vytvorenej evidencie môžete vytlačiť ročné Ohlásenie o obaloch uvedených na trh alebo do obehu v Slovenskej republike, plnenie záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a Ohlásenie o zbere odpadov z obalov.