Pokladňa

Evidencia platieb k hotovostným skladovým dokladom + príjmy a výdaje do pokladne s tlačou pokladničnej knihy.