Prehľady a tlač

Prehľady hotovostných a bezhotovostných úhrad (podpora režimu PDP). Tlač skladových a pokladničných dokladov a faktúr.