Ročné Ohlásenie o obaloch

Možnosť tlače ročného ohlásenia o obaloch uvedených na trh alebo do obehu na základe zadaných údajov.