Skladové pohyby

Evidencia skladových dokladov príjmu, výdaja, výkupu a predaja od fyzických i právnických osôb. S podporou hotovostných aj bezhotovostných platieb vrátane nákupu a predaja v režime PDP.