Zrážková daň

Podpora pre uplatnenie zrážkovej dane pri výkupe od fyzických osôb.