Logo Envita

Softvér pre sklad, odpady

Súlad s legislatívou

Poskytujeme aktualizáciu programu pre udržanie súladu s platnou legislatívou

Moderné technológie

Systém staviame na frameworku .NET s databázou Microsoft SQL

Odborná podpora

Prevádzkujeme vlastnú užívateľskú podporu k programu i legislatíve - Centrum informací

MODULY

Informačný systém ENVITA je modulárny. To znamená, že používáte program na mieru Vašej
prevádzky a platíte len za funkcie, ktoré skutočne využijete.

Prehliadnite si, aká zostava je pre Vás ideálna!
Ak máte záujem,
VYSKÚŠAJTE DEMOVERZIU!
skladobchodX 
Skladové pohyby

Evidencia skladových dokladov príjmu, výdaja, výkupu a predaja od fyzických i právnických osôb. S podporou hotovostných aj bezhotovostných platieb vrátane nákupu a predaja v režime PDP.

skladobchodX 
Skladové položky

Aké položky budete na sklade evidovať je len na vás. Zvoľte si, či sa jedná o materiál či odpad, nastavte cenu a začnite evidovať. V prevádzke potom oceníte súhrnné tlačové zostavy ako napríklad aktuálny stav položiek na sklade s ich finančnou hodnotou.

skladobchodX 
Pokladňa

Evidencia platieb k hotovostným skladovým dokladom + príjmy a výdaje do pokladne s tlačou pokladničnej knihy.

skladobchodX 
Fakturácia

Tvorba faktúr v elektronickej podobe k jednotlivým skladovým dokladom.

skladobchodX 
Prepojenie na váhové systémy

Prepojenie s indikátorom umožní rýchlu a správnu evidenciu hmotnosti. V pripravovanej tlačovej zostave rozpisu váženie tiež nájdete identifikátor záznamu Alibi pamäti váhy.

skladobchodX 
Prehľady a tlač

Tlač skladových dokladov, pokladničných dokladov a faktúr. Ďalej množstvo prehľadov a súhrnných dokumentov pre rôznorodé potreby užívateľov.

skladobchodX 
Prevod do evidencie odpadov

Tvorba evidencie odpadov zo skladových pohybov.

skladobchodX 
Export dát (formát XML) pre spracovanie ďalšími informačnými systémami

Export dát o skladových pohyboch vo formáte XML pre spracovanie ďalšími informačními systémami.

skladobchodX 
Export dát do štandardných tabuľkových formátov

Niektoré dáta si tiež radi porovnávame v obľúbených tabuľkových procesoroch. Preto pridáme do jednotlivých agend možnosť exportu zobrazených dát do súboru.

skladobchodX 
Interné skladové pohyby

Zmena druhu skladových zásob pre inventúru.

skladobchodX 
Uzávierka skladu a pokladne

Uzávierka skladu alebo pokladne chránená heslom, aby nedošlo k nechceným úpravám predošlého obdobia.

skladobchodX 
Evidencia služieb

Možnosť na skladových dokladoch evidovať aj poskytované služby.

skladobchodX 
Číselník vozidel

Pre ľahšiu evidenciu skladových dokladov podľa RZ. Predvyplní uložený partnerský subjekt a táru vozidla.

skladobchodX 
Nastaviteľné číselné rady

Sami rozhodnite o podobe číslovanie vašich skladových a obchodných dokladov nastavením číselných rád vášho skladu.

skladobchodX 
Zrážková daň

Podpora pre uplatnenie zrážkovej dane pri výkupe od fyzických osôb.

skladobchodX 
Poplatky

Možnosť automatického doplnenia poplatkov pri výkupe, pri platbe prevodom a/alebo poštovou poukážkou.

ilnoX 
Identifikačné listy nebezpečných odpadov

Nástroj pre vytváranie vlastných identifikačných listov nebezpečných odpadov s možnosťou následného tlačenia, uloženia do formátu PDF, MS Excel alebo MS Word. Pre jednoduchšiu editáciu je k dispozícií adresár firiem a katalóg odpadov.

► Databáza základných prednastavených vzorov identifikačných listov nebezpečných odpadov.

► Možnosť priamej editácie tlačovej zostavy pre individuálne úpravy listov.

odpadyX 
Agenda evidencie odpadov

Priebežná evidencia odpadov podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov.

odpadyX 
Katalóg odpadov

Obsahuje všetky potrebné číselníky (katalóg odpadov, kódy činností, kódy nakladania, číselník miest).

odpadyX 
Evidenčné listy a oznamenia

Tlačova zostava Evidenčného listu odpadu, oznamenie o zbere alebo výkupe odpadu a ďalšie ohlasovacie výkazy ľahko vytlačíte z priebežnej evidencie

odpadyX 
Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladanie s ním

Ohlásenie o produkcii a nakladaní s odpadmi sa odovzdáva vždy k 28. februáru nasledujúceho roku na jednotlivé Okresné úrady.

odpadyX 
Hromadné generovanie partnerskej evidencie

Pre automatické vytvorenie partnerskej evidencie môžete z dávky prevzatia odpadu od partnera vytvoriť partnerovi evidenčný list s dávkou vzniku a odovzdania odpadu.

odpadyX 
Hromadné operácie

Doplňujúci modul Hromadné operácie, ktorý je určený najmä pre firmy, ktoré často vykonávajú úpravu väčšieho počtu záznamov, hromadne generujú priebežnú evidenciu partnerským organizáciám, pracujú s veľkým množstvom dát.

odpadyX 
Export dát do štandardných tabuľkových formátov

Niektoré dáta si tiež radi porovnávame v obľúbených tabuľkových procesoroch. Preto pridáme do jednotlivých agend možnosť exportu zobrazených dát do súboru.

odpadyX 
Obchodník a sprostredkovateľ

Rozšírenie, ktoré Vám umožní v priebežnej evidencii odpadov využiť aj kódy činností O a S v kombinácii s kódmi nakladania OO a OS.

Modul Sklad a Obchod - číselník vozidiel s ukážkou parametrov

Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava súhrnného prehľadu skladových dokladov

Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava skladového dokladu

Modul Sklad a Obchod - formulár zmeny druhu skladových zásob

Modul Sklad a Obchod - prehľad uskutočnených a prijatých plnení

Modul Sklad a Obchod - tlačová zostava pokladničnej knihy

Modul Sklad a Obchod - ukážka príjmového pokladničného dokladu

Modul Sklad a Obchod - agenda Pokladňa

Modul Sklad a Obchod - agenda vydaných faktúr a ukážka tlače

Modul Sklad a Obchod - ukážka vytvorenie faktúry zo skladového dokladu

NAŠI ZÁKAZNÍCI

  • „Program ENVITA s modulom Odpady, ktorý sme si zakúpili splnil naše požiadavky. Pracuje sa s ním veľmi dobre, je prehľadný. Nesmiem zabudnúť spomenúť ochotu podpory. Kedykoľvek zavolám, vždy sa stretnem s ochotou poradiť. Tento program by sme odporučili k používaniu aj iným firmám."
    KVAČKAJOVÁ OĽGA - TECHNICKÉ SLUŽBY BREZNO
  • „ENVITA používame v našej firme už viac ako tri roky. Práca v ňom je jednoduchá. Program využívame na vedenie evidencie pre 25 spoločnstí, ktoré sú pôvodcami a evidencií držiteľa odpadu a zber odpadov našej spoločnosti. Práca s evidenciou odpadov sa mi zautomatizovala a ENVITA mi šetrí veľa času. Môžem sa spoľahnúť, že výstupy sú vždy v súlade s platnou legislatívou. Oceňujem aj operatívnosť a ochotu pri riešení akýchkoľvek problémov spojených s prácou v programe."
    TATIANA GOMBOSOVÁ - PRIMEKO
  • „S programom ENVITA som spokojný, ako pôvodca odpadu využívam jeho základnú verziu a môžem povedať, že vytvorenie ohlásenia za rok 2017 trvalo v porovnaní s rokom 2016 neporovnateľne krátky čas."
    ING. MICHAL TAJBOŠ - PROFI CENTRUM TAJBOŠ S.R.O.

MÁTE ZÁUJEM? KONTAKTUJTE NÁS:

Zaujala Vás naša ponuka?
Napíšte nám a my sa Vám ozveme alebo si stiahnite našu informačnú brožúru!